บริการรับทำเงินเดือน-Payroll Outsourc (Code: )

Hits: 5238 | Rating:

รายละเอียดบริการรับทำเงินเดือน

 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการรับทาเงินเดือน


- รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงาน สรุปยอดเงินเดือนตามแผนกเพื่อส่งฝ่ายบัญชี
- สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน และสามารถส่งสลิปเงินเดือนทาง E-mail ให้พนักงานได้
- รายงานส่งธนาคาร,รายงานส่งเงินกองทุนฯ,รายงาน ภงด.1,สปส.1-10,สปส.1-03,สปส.1-03/1,สปส.6-09

- งานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปี (สท.4)
- รายงานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน,หนังสือสัญญาจ้างงาน,ใบผ่านงาน ฯลฯ
- รายงานสรุปการทำงานในแต่ละวันโดยอ้างอิงจากข้อมูลการสแกนลายนิ้ว มือของพนักงาน
- รายงานสรุปการทำงานประจำเดือน
- รายงานสรุปการทำงานประจำปีของพนักงานเพื่อใช้ในการพิจารณาการจ่ายโบนัสหรือปรับอัตราเงินเดือน
- รายงานสำหรับส่งหน่วยงานราชการสิ้นปี เช่น ภงด.1ก.,หนังสือรับรอง 50ทวิ,ภงด.91,กท.20ก.

 

ระบบความปลอดภัยของข้อมูล
1. ระบบฐานข้อมูล
a. ระบบฐำนข้อมูลที่ใช้ SQL Server ซึ่งเป็นระบบที่มีความเสถียรสูง
b. ระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูลโดย User&Password
c. ระบบป้องกันไวรัสและระบบ ไฟล์วอล
d. ระบบ Backup Data เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
2. การรักษาความลับของข้อมูล
a. การเข้าใช้งานระบบทุกครั้ง ถูกป้องกันด้วย User/Password
b. กำรส่งเอกสารทาง E-mail ถึงลูกค้าจะถูกตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ข้อมูล
c. หนังสือสัญญาจ้างทำเงินเดือนลูกค้ำจะต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบเพื่อประสานงานและส่งเอกสาร
d. การส่งเอกสารโดย Messenger จะถูกส่งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น
e. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนหากลูกค้ำไม่ประสงค์ใช้งาน จะถูกทำลายทิ้ง ทั้งหมด

คุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้
เนื่องจากทางเรามีลูกค้าหลากหลายประเภทกิจการจึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่สามารถคำนวณ
เงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงขอยกตัวอย่างคุณสมบัติของโปรแกรมดังนี้
- โปรแกรมที่ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขของกิจการที่มีความซับซ้อนได้
- มีการกำหนดเงินเพิ่มเงินหักได้ไม่จำกัดจำนวน
- มีความละเอียดและความเสถียรสูงในการคำนวณเงินเดือน
- รองรับการทำงานสำหรับทุกกิจการ
- มีระบบป้องกันการเข้าใช้งานโปรแกรม
- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
- เงื่อนไขการคำนวณภาษีและประกันสังคมมีการอัพเกรดตรงตามกฎหมาย

 

ราคานี้เป็นราคาต่อหัว ต่องวดเงินเดือน

ยกเว้นกรณีพนักงานน้อยกว่า 50 ท่าน คิดเป็นราคาเหมาจ่าย

และราคานี้ยังไม่รวม Vat 3%

:โปรดใส่จำนวนพนักงานในช่องจำนวน  

 

Prices
from 1 pcs. 5500.00 บาท / pcs.
71 pcs. - 200 pcs. 70.00 บาท / pcs.
201 pcs. - 500 pcs. 60.00 บาท / pcs.
501 pcs. - 1500 pcs. 50.00 บาท / pcs.
Old price: 100.00 บาท
Price: 5500.00 บาท
Incl. 7 % TAX plus shipping
Quantity:
Comments
Company MAXXmarketing GmbH

Search